Global searching is not enabled.
Skip to main content

61 Courses

芭蕉叶工作坊

KOK BOON SHIONG

儿童文学Kesusasteraan Kanak-kanak YCH2020
芭蕉叶工作坊
Preview Course

导师: YU CHEE HAN IPGKI

儿童文学Kesusasteraan Kanak-kanak YCH2020

课程简介:
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat meneroka alam sastera kanak-kanak dan
menghayati karya sastera kanak-kanak serta menghasilkan puisi dan cerita kanak-kanak.

课程内容(总课时:45小时):

1. 儿童文学基本理论(3小时)
2. 儿童文学史(3小时)
3. 儿歌(3小时)
4. 童诗 (9小时)
5. 童话 (6小时)
6. 寓言 (3小时)
7. 儿童故事 (6小时)
8. 儿童散文 (3小时)
9. 儿童小说 (3小时)
10. 图画书 (3小时)
11. 儿童文学其它体裁(3小时)

BCNB3113 Puisi Bahasa Cina 诗歌
芭蕉叶工作坊
Preview Course

Teacher: TIONG HONG KEONG PENSYARAH

BCNB3113 Puisi Bahasa Cina 诗歌

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk puisi klasik; sejarah perkembangan;
karya-karya puisi klasik Cina pelbagai bentuk yang gemilang.
本课程内容概括诗歌的类型、特征与发展概况,并选读各类型的诗歌。

BCNB3013 语文教学与语文教师
芭蕉叶工作坊
Preview Course

讲师: WONG LAI PENG PENSYARAH

BCNB3013 语文教学与语文教师

Kursus ini merangkumi perbincangan pelbagai teori, konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Cina, teknik-teknik asas pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina, peranan dan kod etika guru, cara-cara untuk perkembangan profesionalisme guru dan juga kesihatan mental guru.

本课程涵盖多项语文学习基础理论和语文教学技能,并探讨语文教师应有的职责和素养,如何促进专业成长,以及保持教师的心理健康。

BCNB3013语文教师与语文教学
芭蕉叶工作坊
Preview Course

导师: TAY PIO PENSYARAH

BCNB3013语文教师与语文教学

Kursus ini merangkumi perbincangan pelbagai teori, konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Cina, teknik-teknik asas pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina, peranan dan kod etika guru, cara-cara untuk perkembangan profesionalisme guru dan juga kesihatan mental guru.

本课程涵盖多项语文学习基础理论和语文教学技能,并探讨语文教师应有的职责和素养,如何促进专业成长,以及保持教师的心理健康。

小学语文教学资源的开发与应用
芭蕉叶工作坊
Preview Course

导师: TAN SIH YONG PENSYARAH

小学语文教学资源的开发与应用

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina supaya pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih berkesan.