TEMA
Kesediaan dan Fenomena Pendidikan Trenda Semasa

OBJEKTIF
Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan (Zon Sabah dan Sarawak) 2016 ini digagaskan untuk memenuhi aspirasi yang berikut:

1.    Berkongsi pengalaman dan dapatan kajian dalam pendidikan.
2.    Memperbanyakkan rujukan keilmuan konten dan pedagogi bidang pendidikan yang boleh diakses oleh khalayak berkepentingan.
3.    Menyebar luas penemuan dan inovasi dalam bidang pendidikan.
4.    Meneroka amalan terbaik dalam bidang pendidikan.
5.    Membina jaringan perkongsian pintar dalam kalangan pendokong dan pengamal bidang pendidikan khususnya pensyarah IPGK.
6.    Menerbitkan hasil kajian Seminar Penyelidikan Kebangsaan (Zon Sabah dan Sarawak) 2016 dalam  CD Prosiding Kajian.

Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Peti Surat 2
89207 Tuaran Sabah

 

088-788500 / 088-797500
  088-788007

    admin@ipkent.edu.my