Penyelidikan merupakan sebahagian daripada usaha membangunkan profesionalisme secara berterusan.  Kepentingan penyelidikan telah diberi penekanan sehingga menjadi salah  satu domain utama dalam tranformasi Institut Pendidikan Guru Malaysia.  Melalui penyelidikan, pembangunan dan penambahbaikan terhadap profesion keguruan dapat direalisasikan seterusnya mencapai hasrat kerajaan ke arah kecemerlangan pendidikan.  Justeru, Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan (Zon Sabah & Sarawak) 2016 merupakan satu usaha yang dibuat untuk para pensyarah bertemu dan berkongsi hasil penyelidikan dengan semua warga pendidik.

Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Peti Surat 2
89207 Tuaran Sabah

 

088-788500 / 088-797500
  088-788007

    admin@ipkent.edu.my