PENGHARGAAN

Jawatankuasa Induk dan Pelaksana Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan (Zon Sabah & Sarawak) 2016 merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada:

Dr. Azian binti Tengku Syed Abdullah, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia,          Kementerian Pendidikan Malaysia
En. Romli bin Darus, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Para Pembentang Kertas Kerja Seminar
Para Peserta Seminar
Semua Ahli Jawatankuasa Induk dan Pelaksana Seminar
Ketua Jabatan, Ketua Unit, Pensyarah dan Kakitangan Sokongan Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Koperasi Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
dan
Semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan (Zon Sabah & Sarawak) 2016.

Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Peti Surat 2
89207 Tuaran Sabah

 

088-788500 / 088-797500
  088-788007

    admin@ipkent.edu.my