Masa Pembentangan - 15 Minit
Sesi Soal Jawab - 5 Minit (Selepas semue pembentang membentang)

Masa

Bilik 1

Bidang: Pendidikan

Bilik 2

Bidang: Sains Sosial

Dewan Kuliah 2

Bidang: Sains dan Matematik

8.30 – 11.00

Pengerusi Sesi: Dr. Rosinah binti Edinin

 

Resolusi: En. Kundayis bin Labeh

Pengerusi Sesi: Dr. Lisa Yip Shukye

 

Resolusi: Mohd Sawari bin Abdul Rahim

 

Pengerusi Sesi: Pg. Dr. Hjh. Rosnah @ Nining binti Pg. Datuk Hj. Sidek  

 

Resolusi: En. Haslan bin Manja

 

Tajuk: Sekolah Wawasan Dan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan: Penjana Perpaduan Dalam Kepelbagaian Di Sekolah Rendah Pelbagai Aliran

 

Pembentang: Dr. Sia Keng Yek

 

Tajuk: Pengaruh Pelaksanaan Kursus Pendidikan Jasmani Dalam Mencetuskan Keseronokan Pelajar Terhadap Aktiviti Fizikal Dan Kualiti Hidup

 

Pembentang: Dr. Wan Noor Siah binti Wan Abdullah & Dr. Chong Ai Ling

 

Tajuk: Tahap Efikasi Kendiri Guru Pelatih Dalam Melaksanakan KBAT: Bersediakah Mereka?

 

Pembentang: Sumaiyah binti Abd. Rahman, Azlida binti Ahmad, Dzulfazli bin Othman & Mohd. Shahrizad bin Ghozali

 

Tajuk: Amalan Pedagogi Abad Ke-21 Dalam Kalangan Pelajar PISMP

 

Pembentang: Dr. Yong May Lee, Dr. Wan Noor Siah binti Wan Abdullah & Noraisah binti Yusof

 

Tajuk: Kesediaan Penggunaan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Oleh Guru Pelatih Opsyen Sejarah Untuk Menerapkan Kemahiran Pemikiran Sejarah Dalam Kalangan Murid-Murid Sekolah Rendah: Satu Tinjauan

 

Pembentang: Dr. Lisa Yip Shukye

 

Tajuk: Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Sokongan Profesonal Terhadap Pelaksanaannya Dan Kesediaan Guru Pelatih Di Institut Pendidikan Guru

 

Pembentang: Dzulfazli bin Othman, Mohd. Shahrizad bin Ghozali, Sumaiyah binti Abd. Rahman & Azlida binti Ahmad

 

Tajuk: Teacher Cognition  In  The  Teaching Of Language  Arts:  Insights From Pre-Service Esl Teachers

 

Pembentang: Ong Wei Ann @ Harold

Tajuk: Hubungan Etnik Di Kalangan Pelajar Pra Ijazah Sarjana Muda Perguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

 

Pembentang: Kamaruddin Ilias & Mubin Md Nor

 

Tajuk: Amalan Lestari Pensyarah Ke Arah Kelestarian Program TVET Kolej Vokasional

 

Pembentang: Dr. Ahmad bin Zainal & Prof. Dr. Noraini binti Kaprawi

 

Tajuk: Amalan Pentaksiran Guru Sekolah Menengah

 

Pembentang: Juliana Osong

 

Tajuk: Transisi Pentadbiran Kolonial British Kepada Malaysia: Implikasi Ke Atas Bidang Pendidikan Di Sabah 1960 - 1973

 

Pembentang: Dr. Saimin Ginsari

 

Tajuk: Pembelajaran Berasaskan Projek Tenaga Diperbaharui Angin

 

Pembentang: Dr. Yazid Abdul Manap & Siti Zarina Md Zahar

 

Tajuk: Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Dalam Menjawab Soalan Peperiksaan: Satu Tinjauan

 

Pembentang: Fairus Abu Bakar & Maheran Baharom

 

Tajuk: Beyond The Buzzwords: Integrating 21st Century Skills In A Professional Study Course In IPG

 

Pembentang: Dr. Ng Pei Fern

 

Tajuk: Kajian Keberkesanan Tumbuhan Akuatik Dalam Mengolah Air Sisa Domestik Hulu Sungai Chat di IPGKTI

 

Pembentang: Faridah binti Suratman, Halina binti Kasmani, Karuppiah Mohan A/L Govindaraju, Khalidah binti Ahmad & Ahmad Fuad bin Aris

 

Tajuk: Malaysian Preschoolers’ Social-Emotional Competencies Assessment Using MySECI

 

Pembentang: Goh Wah Im & Wan Faridah Akmal binti Wan Ismail

 

Tajuk: Perbezaan Tahap Kecergasan Fizikal Siswa Guru PPISMP Ambilan Jun 2015 IPG Kampus Temenggong Ibrahim

 

Pembentang: Dr. Azman bin Hasan, Mohd. Zairi bin Husain, Rashidah binti Suib & Julia binti Jantan

 

Tajuk: Penyepaduan Elemen Pendidikan Alam Sekitar: Kesediaan Dan Fenomena Pendidikan Dan Trenda Semasa Guru Geografi KBSM

 

Pembentang: Dr. Siti Halimah Md Yassin & Dr. Mohd. Nasrudin Basar

 

Tajuk: Tahap Kefahaman Guru Pelatih Terhadap Prinsip-Prinsip

Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Satu Tinjauan Di IPG Kampus Kent

 

Pembentang: Norhayaty binti Ismail, Dr. Zakri bin Abudllah & Hjh. Rohani binti Abdullah

Tajuk: An Exploration Of Flipped Classroom Among Teacher Trainees In Mathematics Pedagogical Course

 

 

Pembentang: Yeoh Chew Lan, Tolhah Abdullah & Dr. Ng Pei Fern

 

Tajuk: Perkembangan Bahasa Kadazandusun Di Institut Pendidikan Guru Malaysia (2011-2015)

 

Pembentang: Linah Bagu

 

Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Peti Surat 2
89207 Tuaran Sabah

 

088-788500 / 088-797500
  088-788007

    admin@ipkent.edu.my