Masa Pembentangan - 15 Minit
Sesi Soal Jawab - 5 Minit (Selepas semue pembentang membentang)

 

 

Masa

Bilik 1

Bidang: Pendidikan

Bilik 2

Bidang: Teknologi Pendidikan

Dewan Kuliah 2

Bidang: Sains dan Matematik

2.00 – 4.00

Pengerusi Sesi: Pn. Dorothea Murukau @ Nuratiqah

 

Resolusi: Pn. Jaslinah binti MakantaL 

 

Pengerusi Sesi: Dr. Kok Boon Shiong

 

Resolusi: En. Santana Rajan A/L Perumale

 

Pengerusi Sesi: Pn. Salina binti Abdullah Sangguro

 

Resolusi: En Tan Cho Chiew

 

Tajuk: Penghasilan Modul Panduan Pembelajaran Kendiri Literasi Maklumat (Mppklm) Bagi Membantu Menghasilkan Kerja Kursus Di Institut Pendidikan Guru Di Malaysia

 

Pembentang: Dr. Roslina Suratnu & Norhafizah Sapuan

 

Tajuk: Kaedah 5 Pancaindera Dalam Memperbanyakan Kosa Kata Bahasa Kadazan Di Kalangan Anak-Anak Kadazan Di Daerah Penampang

 

Pembentang: Evelyn Annol,  Joseph Nandu & Lisa Yip Shukye

 

Tajuk: KiPa PdP: Kit Penukaran Antara Peratus Dan Pecahan

 

Pembentang: Dr. Chiam Sun May, Dr. Khoo Chwee Hoon & Benny Kong Tze Loong

 

Tajuk: Penyelidikan Tindakan Pemacu Budaya Menyelidik Dalam Kalangan Kalangan Guru Pelatih

 

Pembentang: Dr. Norfadhilah Nasrudin & Dr. Roslina Suratnu

 

Tajuk: Tahap Pengetahuan Kandungan, Pengetahuan Pedagogi, Pengetahuan Pedagogi Kandungan Dan Amalan Penerapan Nilai Patriotisme Dalam Kalangan Guru-Guru Sejarah Sekolah Menengah Di Sabah

 

Pembentang: Jais bin Abdul Hamid, Mohd Sawari bin Abdul Rahim & Dr. Saimin bin Ginsari

 

Tajuk: Changing Number Base Using Cubes (Blocks)

 

Pembentang: Benny Kong Tze Loong

 

Tajuk: Kajian Tinjauan Keperluan Guru Keperluan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Rendah Di Daerah Kuala Muda Yan, Kedah

 

Pembentang: Mahaya Salleh, Rohani Che Hashim & Md. Roslan Abd. Razak

 

Tajuk: Pengaruh Pengalaman Teknologi, Peluang Dan Kesediaan Terhadap Penggunaan Mobile Learning Di Institut Pendidikan Guru Zon Utara

 

Pembentang: Dr. Ahmad Sobri Shuib, Muhammad Nidzam Yaakob & Dr. Azizah Sarkowi

 

Tajuk: HOTS By Maths

 

Pembentang: Benny Kong Tze Loong

 

Tajuk: Kefahaman Konservasi Kanak-Kanak Pada Peringkat Praoperasi

 

Pembentang: Dr. Connie Cassy Ompok, Afinah binti A. D. Matsud & Viona Tapoi

 

Tajuk: Faktor-Faktor Pengintegrasian Teknologi Dalam Pengajaran Bilik Darjah

 

Pembentang: Moktar bin Mokri, Jamilah Hashim & Shirley Chin Siau Ling

 

Tajuk: Keberkesanan Penggunaan Thinking Bar Dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

 

Pembentang: Low Kee Sun & Teh Ah Huat

 

Tajuk: Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan Dalam Kalangan Pelajar PISMP Opsyen Prasekolah

 

Pembentang: Dr. Rosinah binti Edinin & Nancy Loo Kasun

 

Tajuk: Kajian Perbandingan Antara Sistem Pengajaran Dan Pembelajaran Schoology Dan Moodle

 

Pembentang: Dr. Kok Boon Shiong & Santana Rajan Perumale

 

Tajuk: Meningkatkan Penguasaan Penyelesaian Masalah Harian Rutin Matematik Tahun 4 Dengan Kaedah Model Bar

 

Pembentang: Ramlah binti Alias & Nur Zulieqha binti Mad Amin

 

Tajuk: Kesahan Dan Kebolehpercayaan ILP IPG Dalam Mengukur Tahap Literasi Pentaksiran Di Kalangan Pelajar PISMP

 

Pembentang: Zakiah Noordin

 

Tajuk: Social Media Use Dan Well-Being Among Undergraduate Students Of Gaya Teacher Training Institute

 

Pembentang: Foh Kim Lee @ Nur Salina Abdullah

 

Tajuk: Keberkesanan KiPPe MODaBa Dalam Meningkatkan Tahap Penguasaan Menyelesaikan Soalan Pecahan Melibatkan Operasi Darab Dan Bahagi Dalam Kalangan Murid Pemulihan Matemaik

 

Pembentang: Dr. Khoo Chwee Hoon

 

 

Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Peti Surat 2
89207 Tuaran Sabah

 

088-788500 / 088-797500
  088-788007

    admin@ipkent.edu.my