Masa Pembentangan - 15 Minit
Sesi Soal Jawab - 5 Minit (Selepas semue pembentang membentang)

Masa

Bilik 1

Bidang: Pendidikan

Bilik 2

Bidang: Pendidikan Jasmani

Dewan Kuliah 2

Bidang: Bahasa

10.30 – 12.30

Pengerusi Sesi: Dr. Chiam Sun May

 

Resolusi: Cik  Lajiwin @ Jovinia binti Kudun

 

Pengerusi Sesi: Dr. Saimin Ginsari

 

Resolusi: En  Vickneswaran A/L Nakar Salapan

 

Pengerusi Sesi: En. Mohd. Fauzi bin Azrail

 

Resolusi: Dorothea Murukau @ Nuratiqah

 

Tajuk: Kredibiliti Peraturan Pelajar Institut Pendidikan Guru & Akta 174 Di Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman: Satu Tinjauan

 

Pembentang: Hishamuddin bin Jaafar

 

Tajuk: Permainan Tradisional: Kesan Terhadap Kecergasan Fizikal Berlandaskan Perlakuan Motor (Ketangkasan)

 

Pembentang: Joseph Nandu

 

Tajuk: ESL Pre Service Teachers’ Teaching Practive Reflections: Perceptions, Challenges And Engagements

 

Pembentang: Shubashini Suppiah & Prof. Madya Dr. Lee Kean Wah

 

Tajuk: “Two Sides of the Same Coin”: Camparative Insights on the Student-teachers’ Reflective Practice in Action Research

 

Pembentang: Caroline Val Madin, Prof. Madya Dr. Lee Kean Wah & Suyansah Swanto

 

Tajuk: Legasi Tanah Tulin Karambunai: Pengiran Besar Abdullah @ Imam Besar Abdullah @ Pengiran Marak Berapi bin Pengiran Abdul Rauf

 

Pembentang: Pg. Dr. Hjh. Rosnah @ Nining binti Pg. Datuk Hj. Sidek & Hj. Bustam bin Daman

 

Tajuk: Construction Sentences In English Among Young Learners Via 3H Model Using Formulas Of GFAR, ICAO & InConSumClo

 

Pembentang: Jen Renita binti Mappah

 

Tajuk: Kompetensi Amalan Dan Kualiti Dalam Kalangan Guru Prasekolah: Perspektif Ibu Bapa dan Penjaga

 

Pembentang: Dr. Mohamed Ayob Sukani

 

Tajuk: Norma Ujian Ukurlilit Waist-to-Hip Ratio (WHR) Pelajar Elektif Pendidikan Jasmani

 

Pembentang: Dr. Junaidy Mohamad Hashim & Syed Ahmad Ezahar bin Syed Ambon

 

Tajuk: Investigating Reluctant ESL Learners In the ESL Classroom Discussions: A Case Study

 

Pembentang: Fidelia @ Mathew Sipaun

Tajuk: Tahap Efikasi Kendiri Pengurusan Akademik Bagi Siswa Pendidik Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP): Tinjauan Awal Di IPG Kampus Zon Utara Semenanjung Malaysia

 

Pembentang: Dr. Nazeri bin Mohammad & Mahizatul binti Hj. Arshad @ Azit

 

Tajuk: Sikap Dan Amalan Pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia Terhadap Aktiviti Fizikal

 

Pembentang: Dr. Widayati Harun & Sapihi Duamit

 

Tajuk: Kertas Konsep Modul Pembelajaran Asas Bahasa Kadazan

 

Pembentang: James Geoffrey W. Molijoh

 

Tajuk: Kajian Kes: Pengukuran Penampilan Literasi Untuk Empat Orang Murid Prasekolah Yang Berusia Enam Tahun

 

Pembentang: Dr. Norain Md. Nor & Hamiza Ismail

 

Tajuk: Motif Penglibatan Sukan Dan Permainan Dalam Kalngan Pelajar Major Dan Elektif Pendidikan Jasmani Di Institut Pendidikan Guru

 

Pembentang: Shukiman Sukardi, Irwan Isdup & Henry Goh

 

Tajuk: Kesesuaian Penggunaan Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pengajaran Kemahiran Menulis Karangan Bahasa Melayu

 

Pembentang: Norafidah Noralidin

 

Tajuk: Meninjau Amalan Inovasi Pedagogi Dalam Kalangan Guru Pelatih Di Salah Sebuah IPG Di Malaysia

 

Pembentang: Tan Seok Kiang, Dr. Lisa Yip Shukye, Dr. Rosinah binti Edinin, Salina binti Abdullah Sangguro

 

Tajuk: Sikap Pelajar Terhadap Pendidikan Jasmani Di Institut Pendidikan Guru

 

Pembentang: Ravi A/L Margapandu, K. Raja A/L M. Kanapathy & Shanmuga Nathan A/L Ramasamy

 

Tajuk: Peranan Sastera Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Didik Hibur Di Sekolah Rendah

 

Pembentang: Khadijah @ Aswati binti Adenan

 

Institut Pendidikan Guru Kampus Kent
Peti Surat 2
89207 Tuaran Sabah

 

088-788500 / 088-797500
  088-788007

    admin@ipkent.edu.my