Objektif penganjuran seminar ini adalah seperti berikut:

  1. memberi peluang kepada warga IPG Kampus Kent untuk berkongsi pengalaman dan dapatan kajian dalam pendidikan;
  2. memantapkan kemahiran warga pendidik dalam menerokai amalan terbaik dalam bidang pendidikan melalui kajian dan inovasi pendidikan;
  3. Membangunkan profesionalisme warga pendidik dalam aspek penyelidikan dan inovasi, seterusnya menyebarluas penemuan dalam bidang pendidikan;
  4. menerbitkan artikel penyelidikan yang berkualiti dalam Jurnal Penyelidikan Kent;

Tema: “Inspirasi Penyelidikan Pendidikan ke arah Kemakmuran Negara”

Go to top