1. Pelajar berpuas hati pada skor min 4.3 terhadap penilaian proses pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar baharu yang dilaksanakan.
2. Pelajar berpuas hati pada skor min 4.3 terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kokurikulum dan bimbingan dalam amalan profesional.
3. Memastikan proses pemantauan pelaksanaan kurikulum dilaksanakan satu (1) tahun sekali.
4. Sekurang-kurangnya 99% pelajar yang menduduki peperiksaan lulus.
5. Keputusan peperiksaan akhir program/kursus dimaklumkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat Senat.
6. Pelajar berpuas hati pada skor min 4.3 terhadap penilaian pelaksanaan program mentor mentee.
7. Aduan Pelanggan (Pelajar) akan diambil tindakan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
8. Semua Aduan Pelanggan (Pelajar) diberi maklumbalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
9. Memastikan program latihan dalam perkhidmatan memenuhi Standard Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PBB).
10. Memastikan semua pensyarah, pegawai dan staf pelaksana dapat memenuhi keperluan latihan berdasarkan arahan semasa Jabatan Perkhidmatan Awam.
11. Mesyuarat pengurusan kewangan, pembangunan dan aset serta pengurusan sumber manusia diadakan empat (4) kali setahun.
12. Pemantauan ke atas keselamatan bangunan dan fizikal pejabat dilaksanakan dua (2) kali setahun.
13. Aktiviti penyelenggaraan semua peralatan teknologi maklumat dan komunikasi dilaksanakan dua (2) kali setahun.
14. Audit Dalaman dilaksanakan dua (2) kali setahun
15. Mesyuarat Kualiti Institut (MKI) dilaksanakan dua (2) kali setahun.

Go to top