PENGENALAN

Sistem Pengurusan Aset Kent (SPAK) adalah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset bagi kategori Harta Modal yang terdapat di Institut Pendidikan Guru Kampus Kent.

Sistem ini dibangunkan mengikut kaedah kawalan pengurusan aset dan stor yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia :-

i) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

ii) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 Tatacara Pengurusan Stor