Picture of KOK BOON SHIONG
Modul Sesi Jan-Mei 2012
by KOK BOON SHIONG - Thursday, 5 January 2012, 09:13 PM
 
Kepada semua pensyarah kanan, pensyarah dan pelajar PPG ambilan Jun 2011:

Modul untuk kursus WAJ3103, WAJ3104, EDU3103, BMM3104, BCN3103 dan BCN3104 telah dimuatnaik dalam laman web PPG IPG KAMPUS KENT (Kecuali Modul BMM3103). Sila klik pada pautan Unit (Menu Atas) diikuti dengan program masing-masing dan klik pada semester sesi Jan-Mei 2012 untuk mendapatkan modul berkenaan. Katalaluan untuk memasuki setiap kursus adalah kod kursus dengan huruf besar. Pihak IPG Kampus Kent AMAT BERHARAP pelajar dapat memuatturun modul-modul ini melalui laman web IPG Kent atau IPG KPM. Rekod penggunaan dan muatturun modul-modul ini akan disimpan untuk dijadikan rekod pelajar pada masa hadapan. Harap pelajar dapat memberi kerjasama yang sepenuhnya dan terima kasih.