visi.jpg

Tajuk Jurnal Teknologi Maklumat

1. Kang Hwa Choo & Teh Ah Huat. (2007). Tahap kemahiran ICT di kalangan pensyarah-pensyarah di sebuah Institut Perguruan di Sabah. Jurnal Penyelidikan 2007, 1, 19-58.
2. Santana Rajan a/l Perumale  & Kok Boon Shiong. (2013). Masalah dan cabaran penggunaan sistem pengurusan pembelajaran di kalangan pensyarah.Jurnal Penyelidikan Kent, 11, 43-54.

Joomla templates by Joomlashine