visi.jpg

Tajuk Jurnal Kemahiran Hidup

1. Murshidi Ag Besar & Ghazali Sulaiman. (2004). Persepsi guru pelatih lelaki opsyen Muzik (Unit 024 MU-PM/KH) dan opsyen Sains (Unit 039 SN-PSV/KH) terhadap amali jahitan di Maktab Perguruan Kent, Tuaran. Jurnal Penyelidikan 2004, 1, 73-81.
2. Ahmad Khairul Azizi. (2009). Penggunaan pendekatan kosntruktivisme dalam peningkatan tahap kefahaman murid bagi mata pelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 10-23.
3. Ana Ruhaiza Mustapa. (2009). Kaedah pembelajaran koperatif dalam meningkatkan kemahiran komunikasi murid Tahun 4 dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 34-43.
4. Fazidah Ngasiran. (2009). Pendekatan inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 44-54.
5. Mohamad Hafizie Baharum. (2009). Penggunaan peta konsep dalam meningkatkan tahap pencapaian murid bagi mata pelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 55-66.
6. Muhammad Hanif Mohd Ali. (2009). Masalah pembelajaran dan penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan tahap pencapaian murid bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4. Jurnal Pendidikan Kent, 1,67-81.
7. Muhamad Khairudin Jusoh. (2009). Kaedah pembelajaran konstruktivisme dengan prestasi murid Tahun 5 dalam mata pelajaran Kajian Tempatan, Sabah. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 98-108.
8. Nazri Kamarudin. (2009). Implikasi penggunaan persembahan Power Point dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 109-119.
9. Nor Aini Mohamad Kassim. (2009). Masalah pembelajaran dan strategi inkuiri penemuan dalam meningkatkan tahap pencapaian pelajar bagi mata pelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 166-176.
10. Mohd Arfan Bakhir. (2009). Pendekatan pengajaran dan pembelajaran kosntruktivisme dalam meningkatkan pencapaian mata pelajaran Kajian Tempatan murid-murid Tahun 5. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 133-148.
11. Roslina Hassan Basri. (2009). Pengaplikasian pendekatan konstruktivisme terhadap peningkatan prestasi murid dalam mata pelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 177-194.
12. Siti Aisah Hanafi. (2009). Penggunaan peta minda terhadap prestasi murid bagi mata pelajaran Kajian Tempatan Tahun Lima. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 195-205.
13. Nor Ilyani Ibrahim. (2009). Kaedah pembelajaran koperatif dalam meningkatkan tahap kefahaman murid bagi pengajaran dan pembelajaran Kajian Tempatan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 237-246.

Joomla templates by Joomlashine