visi.jpg

Tajuk Jurnal Pendidikan Khas

1. Arun Daud & Ramlah Alias. (2008). Program Inklusif: Satu kajian kes. Jurnal Penyelidikan Kent, 1, 1-13.
2. Ramlah Alias. (2008). Kaedah pengajaran berkesan bagi Tajuk 5.2: Kaedah komunikasi kanak-kanak bermasalah pembelajaran kepada kumpulan PPISMP Pendidikan Khas. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 43-51.
3. Lajiwin Kudun @ Jovinia, James Geoffery W. Molijoh & Chan Hou Fock. (2008). Peranan pusat sumber sekolah dalam meningkatkan minat membaca murid bermasalah pendengaran. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 87-96.
4. Lajiwin @ Jovinia Kudun. (2012). Pengajaran makna perkataan bagi murid bermasalah pendengaran menggunakan perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Jurnal Pendidikan Kent, 10, 66-74.
Joomla templates by Joomlashine