visi.jpg

Tajuk Jurnal Bahasa Melayu/Kesusasteraan

1. Ismail Ag. Piut & Rukayah Abdullah. (2004). Keberkesanan penggunaan kaedah drama dalam pengajaran kemahiran lisan Bahasa Melayu KBSM di sekolah menengah: Satu tinjauan. Jurnal Penyelidikan 2004, 1, 45-58.
2. Abdul Nasir Paisal (2008). Simbolisme dalam puisi pelajar-pelajar PPISMP pemulihan. Jurnal Pendidikan Kent, 1, 149-160.
3. Abdul Nasir Paisal. (2010). Kod bahasa dalam Tembusu Kent 1. Jurnal Penyelidikan, 8, 53-61.
4. Ismail bin Ag Puit. (2013). Kaedah 5W1H: Penawar keengganan membaca (Reading Reluctance). Jurnal Penyelidikan Kent, 11, 80-96.

Joomla templates by Joomlashine