visi.jpg
Display # 
# Title Author Hits
51 TEKNIK MENGATASI KEKELIRUAN PENGGUNAAN KATA SENDI NAMA ‘DI’ DAN ‘KE’ DALAM PEMBENTUKKAN AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK: ANALISIS DI SEBUAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TERPILIH (Abstrak) Written by SUHANA BINTI MAIDIN 725
52 PENYELESAIAN PRAGMATIK MENGATASI KEKELIRUAN PENGGUNAAN 1K DAN 2K DALAM KATA YANG MENERIMA IMBUHAN APITAN:ANALISIS DI SEBUAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TERPILIH (Abstrak) Written by SUHANA BINTI MAIDIN 455
53 TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TATABAHASA BERASASKAN KORPUS MENERUSI KAEDAH DEMONSTRASI (Abstrak) Written by SUHANA BINTI MAIDIN 660
54 UNSUR ALAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN MASYARAKAT SUKU KAUM BRUNEI DALAM TRADISI LISAN : PANTUN SUKU KAUM BRUNEI DI SABAH (Abstrak) Written by SUHANA BINTI MAIDIN 515
55 LEKSIS INDO DAN ARAB DALAM PENGAYAAN LEKSIS BAHASA MELAYU (Abstrak) Written by SUHANA BINTI MAIDIN 332
56 HOTS vs MATHS (Abstrak) Written by TAN SEOK KIANG 342
57 SISTEM SAPAAN DAN EUFEMISME: PENGARUH TERHADAP KESANTUNAN BAHASA DALAM KALANGAN PELAJAR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH (Abstrak) Written by SUHANA BINTI MAIDIN 643
58 STUDENTS’ PERSPECTIVES: INTERVENTIONS FOR ALLEVIATING ENGLISH LANGUAGE SPEAKING ANXIETY IN THE ESL CLASSROOM (Abstrak) Written by TAN SEOK KIANG 343
59 DUA BUAH NYANYI SUNYI: MENYINGKAP REALITI DAN KREATIVITI DALAM PENCIPTAAN KARYA (Abstrak) Written by SUHANA BINTI MAIDIN 328
60 KEBERKESANAN KOTTS DALAM MENINGKATKAN PENCAPAIAN MATEMATIK DAN MENJIMATKAN MASA MURID MENYELESAIKAN MASALAH OPERASI PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN SUKATAN (Abstrak) Written by TAN SEOK KIANG 390

Page 6 of 7