TARIKH

PERKARA

1 Dis

Tarikh Tutup Penghantaran Artikel Penyelidikan

2 Dis

Penyusunan Laporan Oleh Urusetia

3 Dis

Taklimat Pemilihan Artikel Terbaik (Secara Atas Talian)

4 – 9 Dis

Pemilihan Artikel Terbaik Oleh Panel Penilai

10 Dis

Notis Pemberitahuan Artikel Terbaik Untuk Pembentangan Kolokium

18 Dis

Tarikh Akhir Penghantaran Artikel Penuh Dan Slide Pembentangan Kepada Urisetia

22-23 Dis

Kolokium Penyelidikan Dan Pertandingan Inovasi (KoPPI) IPGK Kent 2020

 

Go to top