TARIKH

PERKARA

24 -27 Nov

Kursus Idckent

30 Nov – 4 Dis

Sesi Bimbingan Dan Penyediaan Projek

4 – 9 Dis

Pelaksanaan Projek

9 – 11 Dis

Bimbingan Penyediaan Laporan Projek

12 – 13 Dis

Rakaman Video Dan Rakaman Pembentangan

13 Dis

Penghantaran Laporan Bersama Abstrak

14 – 15 Dis

Penilaian Oleh Hakim

16 Dis

Pengumuman Senarai Pemenang Projek Idckent Ke Pusingan Akhir

18 Dis

Tarikh Akhir Serahan Rakaman Video Dan Laporan Kepada Urusetia

22-23 Dis

Kolokium Penyelidikan Dan Pertandingan Inovasi (Koppi) IPGK Kent 2020

Go to top