Kumpulan Sasaran  :

  1. Kolokium penyelidikan: Pembentangan kajian dari pelajar semester 7 dan pelajar lepasan sem 8 (Ambilan Jun 2016)
  2. Pertandingan inovasi: Wajib disertai oleh semua pelajar Semester 3, 5 dan 7. Pertandingan terbuka kepada pelajar separuh masa PDPP.
  3. Pertandinangan IDCKent: Pembentangan projek inovasi oleh guru-guru sekolah dari Daerah Kota Belud selepas mengikuti Pembangunan Profesionalisme Berterusan IDCKent.
Go to top