Nick Thierrye Nasri, Muhd Akhmal ibn Mohd Hafiz, Emilson bin Bainsol

Projek inovasi yang telah kami hasilkan ini berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Malaysia. Projek ini berbentuk “Gamifikasi” iaitu kami menggunakan aplikasi Scratch 3.0 untuk menghasilkannya. Gamifikasi kami bertajuk “Siapakah Saya”. Permainan ini ialah melibatkan pembelajaran kata nama am (hidup manusia) dan berfokuskan tahun tiga.

Go to top