1 Sept 2020: Pendaftaran Pelajar Baharu PPISMP telah berjaya diadakan di DewanSerbaguna IPG Kampus Kent.

Go to top